Hvorfor gå til psykolog?​

De fleste mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv, at de er ude af balance med sig selv.

Den kan opstå i forbindelse med en krise f.eks. ved at man selv bliver syg, at ens nærmeste bliver ramt af sygdom, ved dødsfald, at man bliver udsat for overfald, overgreb eller ulykke eller på anden måde møder udfordringer, der er større end man føler, man kan mestre dem.

Ubalance kan også være i ens liv uden en umiddelbar udløsende faktor, hvor man kan opleve mistrivsel som en diffus følelse af ikke at have det godt med sig selv. 

Tristhed, depressive stemninger, indre uro og angst kan da fylde i hverdagen. For nogle er det sociale liv påvirket, så man har manglende lyst til at være sammen med andre mennesker eller føler sig isoleret uden at ville det.

Mange gange kan uligevægten klares via egne ressourcer eller med hjælp fra familie eller venner. Andre gange kan man have brug for støtte udefra. Her kan det være relevant at søge hjælp hos en psykolog, der fra en mere neutral vinkel kan forholde sig objektivt til det problemfelt, man er låst fast i.

I fællesskab kan nye muligheder opdages og en mere hensigtsmæssig måde at håndtere problemerne på følge efter.

Firmainfo

PsykologCentrum v/Birgitte Holmark Thorsen

Nygade 1

8900 Randers C

CVR: 30035569

psykologcentrum.dk

Kontaktinfo