Ydelser​

Jeg arbejder med unge og voksne i psykoterapi bl.a. med følgende problemer:​

 • ​Selvværdsproblemer og ensomhed
 • ​Vanskeligheder i forhold til andre mennesker
 • ​Nedtrykthed og håbløshedsfølelse
 • ​Arbejdsrelaterede problemer
 • ​Krisereaktioner
 • ​Angsttilstande
 • ​Reaktioner på fysisk sygdom
 • ​Dybereliggende personlighedsproblemer
 • ​Eksistentielle kriser

Jeg har overenskomst med Sygesikringen, hvor der med lægehenvisning er tilskud til behandlingen.

​​Omfattet af overenskomsten er følgende:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge.
 4. Personer ramt af alvorlgt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der før det fyldte 18.år har været ofre incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer mellem 18 og 37 år med let til moderat depression.
 11. Personer mellem 18 og 28 år med let til moderat angst.

De psykologiske metoder, jeg arbejder med, tager udgangspunkt i din problemstilling og ønsker for behandlingen. Ved første samtale indkredser vi problemfeltet og det, du ønsker hjælp til at komme videre med.

Firmainfo

PsykologCentrum v/Birgitte Holmark Thorsen

Nygade 1

8900 Randers C

CVR: 30035569

psykologcentrum.dk

Kontaktinfo